Medewerkertevredenheid

Medewerkersonderzoek bij universiteiten

Vraag

In het medewerkersonderzoek bij universiteiten staan twee vragen centraal:

  1. Hoe beleven de medewerkers het werken bij de universiteit en hoe beoordelen zij de universiteit als werkgever? Wat gaat goed en wat kan beter?
  2. Hoe ervaren de medewerkers de kwaliteit van de interne diensten van de universiteit?

Aanpak

IVA Onderwijs beschikt over gevalideerde en betrouwbare modules om de werkbeleving (zoals tevredenheid, betrokkenheid, vitaliteit,  en werkdruk) en de kwaliteit van interne diensten te meten. De modulaire opbouw maakt het mogelijk om het onderzoek geheel op de  wensen en eisen van de universiteit af te stemmen. IVA Onderwijs maakt doorgaans gebruik van een digitale vragenlijst.  

Resultaat

Na afloop van het vragenlijstonderzoek kunnen de resultaten op verschillende manieren gerapporteerd worden zoals in een schriftelijke rapportage of  via een internetapplicatie die geraadpleegd kan worden door de opdrachtgever en/of de medewerkers. Verder kan ervoor gekozen worden om opvallende en/of belangrijke resultaten uit het vragenlijstonderzoek nader te onderzoeken middels diepte-interviews en/of focusgroepen. Daarnaast is er de mogelijkheid dat we u adviseren bij de interpretatie van de resultaten (‘wat betekent dit nu voor mijn organisatie/afdeling?’) en implementatie (‘hoe kan ik mijn organisatie/afdeling veranderen?’). 

Klanten

  • Universiteit van Amsterdam
  • Universiteit Leiden
  • Universiteit van Tilburg
  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Technische Universiteit Delft
  • Universiteit Utrecht