Professionalisering

Samen leren innoveren met ICT

In dit artikel presenteren we de uitkomsten van het evaluatieonderzoek naar de vormgeving, de opbrengsten en verbetermogelijkheden van de multidisciplinaire leergemeenschappen. Uit het onderzoek blijkt dat de ontwerpgerichte en onderzoeksmatige aanpak van de multidisciplinaire leergemeenschappen ICT-rijke leerarrangementen opleveren die aansluiten bij de behoefte van de scholen. In de leergemeenschappen wordt van en met elkaar geleerd. Er zijn effecten op het niveau van individuele professionalisering.

U kunt het artikel hier vinden.


ICT bij docentprofessionalisering: werkt het?

Opdrachtgever: Kennisnet

Vraag

De inzet van ICT biedt vele mogelijkheden om het (informele) leren van docenten te ondersteunen en/of op vernieuwende manieren vorm te geven. In opdracht van Kennisnet onderzochten we in hoeverre ICT daadwerkelijk een rol kan spelen in de professionalisering van docenten.

Aanpak

We verkenden de onderzoeksliteratuur op het snijvlak van ICT-inzet en leerprocessen van docenten. De focus ligt daarbij op collectieve leerprocessen. Daarnaast kijken we in de breedte naar de inzet van ICT bij docentprofessionalisering en de mogelijke effectiviteit daarvan. We zochten naar empirische literatuur (casestudies, surveys) waarin de inzet van ICT wordt gerelateerd aan de kwaliteit van informele en collectieve leerprocessen van docenten. Ook keken we naar literatuur over de inzet van ICT bij professionals in andere sectoren.

Resultaat

Klik hier voor het onderzoeksrapport.