Adviesraad

De adviesraad van IVA Onderwijs bestaat uit een viertal gezaghebbende hoogleraren / bestuurders.

Prof. dr. Marc Vermeulen is onderwijssocioloog. Als onderzoeker en adviseur heeft hij jarenlang gewerkt aan strategie-analyse en toekomstverkenningen voor de overheden  en voor onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland. Bij TiasNimbas Business School (Tilburg University) is hij vanaf 1999 academic director van de programma’s voor strategisch (onderwijs-)management en doceert hij onder andere methoden en technieken voor strategieanalyse. Hij was van 2002 tot 2006 hoogleraar-directeur van het Ruud de Moor Centrum voor professionalisering van onderwijsgevenden aan de Open Universiteit Nederland.  Daarna was hij tot eind 2012  directeur van IVA Beleidsonderzoek en Advies, een aan Tilburg University gelieerd onderzoeksinstituut dat zich specialiseert in toegepast onderzoek naar complexe beleidsproblemen en daarmee samenhangende adviesvraagstukken onder meer op het gebied van arbeid, onderwijs, veiligheid, zorg&welzijn, cultuur en sociale zekerheid. Daarnaast vervult of vervulde hij diverse adviseurschappen ten behoeve van onderwijsbeleid (ondere andere studentenprognoses, lerarenbeleid, onderwijstijd, macrodoelmatigheid MBO). Hij is lid van de Raad van Toezicht van Signum (basisonderwijs Den Bosch e.o.) en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Wellantcollege (groen vmbo/mbo). Als toezichthouder/bestuurder is hij ook actief in de sociale woningbouw  en de cultuursector.


Anton Nijssen MScAnton Nijssen MSc heeft sociologie gestudeerd. Na enkele student-assistentschappen bij het SISWO en de Universiteit van Amsterdam heeft hij, begin jaren tachtig, korte tijd gewerkt bij het toenmalige directoraat-generaal voor het Wetenschapsbeleid (ministerie van O&W). Daarna heeft hij enkele jaren als onderzoeker gewerkt bij het Instituut voor Sociaal Beleidsonderzoek en vervolgens, gedurende een aantal jaar als directeur, bij Research voor Beleid. Van 1998 tot medio 2003 was hij directeur van het SCO Kohnstamm Instituut. Dit instituut is een expertisecentrum waarin fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en kennisverspreiding hand in hand gaan. Sinds 2005 werkt Nijssen vanuit een eigen bv (Floriana). Hij was in de achterliggende jaren onder meer parttime en ad interim werkzaam als zakelijk directeur van het T.M.C. Asser Instituut. Ook heeft hij enige tijd gewerkt als directeur van Sardes. Hij was recentelijk als secretaris betrokken bij de Commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen. Thans werkt hij als kwartiermaker aan de opbouw van The Hague Institute for Global Justice. Nijssen is lid geweest van verschillende schoolbesturen (PO) en regionale samenwerkingsverbanden.


Prof. dr. Perry deProf. dr. Perry den Brokn Brok is onderwijskundig onderzoeker en lerarenopleider. Hij werkte van 1996 tot  2007 aan de Universiteit Utrecht, bij het IVLOS, eerst als promovendus, later als post-doc en universitair docent. Gedurende die periode was hij ook onderzoeksassistent op de vakgroep Multicultural and Multilingual Education van George Mason University (Fairfax, Virginia, USA) en bezoekend onderzoeker bij het Science and Mathematics Education Centre (SMEC) van Curtin University of Technology (Perth, Australië). Hij heeft onderzoeken uitgevoerd en begeleid op onderwerpen als: onderwijseffectiviteit, multicultureel onderwijs, professionele ontwikkeling en samenwerking van docenten, bèta onderwijs, leeromgevingen en kwaliteitszorg. Sinds 2007 is hij werkzaam bij de Eindhoven School of Education (TU/e), eerst als Universitair Hoofd Docent, en sinds september 2010 als hoogleraar en directeur onderzoek van de ESoE. Naast het opleiden van leraren en begeleiden van promotie onderzoek, houdt hij zich bezig met adviesprojecten en contractonderzoek voor diverse partners, zoals OMO, Kennisnet, Kortlopend Onderwijsonderzoek, et cetera. Hij is voorzitter van de divisie Lerarenopleiding en Leraarsgedrag van de VOR (Vereniging voor Onderwijs Research), lid van de Adviesraad van de Samenwerkende OMO Scholen Eindhoven en de wetenschappelijke adviesraad van het Summacollege (ROC Eindhoven).


Sietske WaslanderProf. dr. Sietske Waslander is hoogleraar sociologie aan de Tias Nimbas Business School te Tilburg. Zij is daarnaast academic director van de Executive Master of Management in Education. In het verleden was zij onder meer als onderzoeker werkzaam in Nieuw-Zeeland, coördineerde zij een internationaal project voor de OESO en was zij adviseur bij Twynstra Gudde Management. Daarnaast was zij programmaleider onderzoek van het Innovatieproject_VO. Huidige nevenfuncties zijn: lid raad van toezicht Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2) en bestuurslid van de stichting Technasium. Sietske Waslander is lid van de onderwijsraad met een specifieke inbreng op het thema onderwijssociologie.