De onderzoekers/adviseurs

Onderstaande onderzoekers / adviseurs vormen samen de kern van IVA Onderwijs.

Paula Willemse

Drs. Paula Willemse. “Het verbinden, inspireren enthousiasmeren van mensen: ik haal er elke dag weer voldoening uit. Als onderwijssocioloog ondersteun ik onderwijsinstellingen bij het beter funderen van hun beleid. Dat doe ik door meer betekenis te geven aan kwantitatieve en kwalitatieve data. Door bewezen effectieve methodes – zoals didactische werkvormen en leerstrategieën – te verbinden aan de schoolpraktijk. En door processen in een team te structureren, de goede vragen te stellen en mensen in hun waarde te laten. Uiteindelijk doel: de onderwijskwaliteit verbeteren in termen van rendement en minder uitval. En dat altijd vanuit een positieve insteek en optimale transparantie.”


Irma van der NeutDrs. Irma van der Neut. “Hoe richt je werkprocessen zó in dat ze ten goede komen aan het leren van leerlingen en docenten? En hoe kun je als school leren van verzamelde informatie, zowel leerresultaten als meer ‘zachte’ informatie als het welbevinden van leerlingen? IVA Onderwijs verbindt wetenschappelijke kennis met de onderwijspraktijk. Dat doen we bijvoorbeeld door met docententeams in gesprek te gaan. En door scholen te helpen met spiegelen: waar staan ze in hun voorgenomen ontwikkeling? Onderwijs in al zijn facetten: het is mateloos boeiend. De voortdurende zoektocht naar wat we doen, hoe het werkt en hoe het beter kan, en dit met elkaar delen: dáár draait het voor mij om.”


Hans MariënIng. Hans Mariën. “Cijfers, grafieken, statistiek, onderzoek: als kwantitatief onderzoeker grasduin ik het liefst in grote databestanden. Welke verbanden zijn er te ontdekken in bergen data? Welke variabelen hebben invloed? En: in welke mate? Een voorbeeld: we bevroegen ruim negenhonderd leerlingen van de Groene Lycea naar hun motivatie, welbevinden en leerstijl, bestudeerden literatuur en hielden interviews. Door die te koppelen aan bronbestanden ontstonden krachtige data waarmee we studiesucces kunnen verklaren. Een goede data-analyse is in mijn ogen een mooi vertrekpunt voor stevige gesprekken met docenten, beleidsmedewerkers en bestuurders. Ik geloof in de kracht van hybride onderzoek, waarbij kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden worden gecombineerd. Mijn lievelingsprogramma, hoe kan het ook anders: SPSS !”.