Praktijkgericht en vraaggestuurd onderzoek en advies

Onderzoek en advies op het snijvlak van wetenschap en praktijk: dát is waar IVA Onderwijs voor staat. Samen met onze opdrachtgevers verrichten we praktijkgericht onderzoek naar diverse onderwijsvraagstukken, van het werken en leren van onderwijsprofessionals tot de strategische positionering van onderwijsinstellingen en de kwaliteit van examinering.

Dat doen we vraaggestuurd en oplossingsgericht, altijd op basis van de nieuwste beleidswetenschappelijke inzichten. Onderzoek, ontwerp en ontwikkeling gaan daarbij hand in hand. Bovendien doen we waar nodig een beroep op de partners binnen onze netwerkorganisatie. Door de juiste expertise te koppelen aan de vraag, kunnen we optimaal tegemoet komen aan de vraag van de klant.

Tot onze opdrachtgevers rekenen we onder andere Kennisnet, MBO Raad, AOC Raad, Zestor, het Nationaal Regieorgaan Onderwijs en universiteiten (TiU, LEI, WUR, UvA, VU, RU), hbo-instellingen (o.a. Fontys, Avans, HvA) en vele mbo-instellingen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op en/of bekijk ons privacyreglement.